Skip to main content

Sikofantizam značenje

Šta znači Sikofantizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Sikofantizam (od grčke reči: sykophantia) dostav-ljaštvo, potkazivapggvo, klevetnipggvo, podlaštvo, ucenjivaštvo.

Reč Sikofantizam napisana unazad: mazitnafokis

Sikofantizam se sastoji od 12 slova.

Šta je Sikofantizam

На Ћирилици: (грч. сyкопхантиа) достав-љаштво, потказивапггво, клеветнипггво, подлаштво, уцењиваштво.

Slično: 
Sikhazija med. gađenje, gnušanje, odvratnost....
Sikstinska Madona slik. čuvena Rafaelova slika Bogorodice, nazvana po tome što je na nj...
Sikstinska kapela papska kapela u Vatikanu, sagrađena 1473. za vreme Siksta IV, sa fre...
Sikspens ranije: engleski srebrn novac od 6 /teža, = 1/2 šilinga...
Sikofantizam dostav-ljaštvo, potkazivapggvo, klevetnipggvo, podlaštvo, ucenjivaš...
Sikofant u staroj Atini: lice koje je dostavljalo vlastima one koji su ošteć...
Sve reči na slovo s