Skip to main content

Sikspens značenje

Šta znači Sikspens

Na latinici: Definicija i značenje reči Sikspens (eng. sixpence) ranije: engleski srebrn novac od 6 /teža, = 1/2 šilinga

Reč Sikspens napisana unazad: snepskis

Sikspens se sastoji od 8 slova.

Šta je Sikspens

На Ћирилици: (енг. сиxпенце) раније: енглески сребрн новац од 6 /тежа, = 1/2 шилинга

Slično: 
Sikhazija med. gađenje, gnušanje, odvratnost....
Sikstinska Madona slik. čuvena Rafaelova slika Bogorodice, nazvana po tome što je na nj...
Sikstinska kapela papska kapela u Vatikanu, sagrađena 1473. za vreme Siksta IV, sa fre...
Sikspens ranije: engleski srebrn novac od 6 /teža, = 1/2 šilinga...
Sikofantizam dostav-ljaštvo, potkazivapggvo, klevetnipggvo, podlaštvo, ucenjivaš...
Sikofant u staroj Atini: lice koje je dostavljalo vlastima one koji su ošteć...
Sve reči na slovo s