Skip to main content

Sikhazija značenje

Šta znači Sikhazija

Na latinici: Definicija i značenje reči Sikhazija (od grčke reči: sikchasia)medicina: gađenje, gnušanje, odvratnost.

Reč Sikhazija napisana unazad: ajizahkis

Sikhazija se sastoji od 9 slova.

Šta je Sikhazija

На Ћирилици: (грч. сикцхасиа) мед. гађење, гнушање, одвратност.

Slično: 
Sikhazija med. gađenje, gnušanje, odvratnost....
Sikstinska Madona slik. čuvena Rafaelova slika Bogorodice, nazvana po tome što je na nj...
Sikstinska kapela papska kapela u Vatikanu, sagrađena 1473. za vreme Siksta IV, sa fre...
Sikspens ranije: engleski srebrn novac od 6 /teža, = 1/2 šilinga...
Sikofantizam dostav-ljaštvo, potkazivapggvo, klevetnipggvo, podlaštvo, ucenjivaš...
Sikofant u staroj Atini: lice koje je dostavljalo vlastima one koji su ošteć...
Sve reči na slovo s