Skip to main content

Sikofant značenje

Šta znači Sikofant

Na latinici: Definicija i značenje reči Sikofant (od grčke reči: sykophantes) u staroj Atini: lice koje je dostavljalo vlastima one koji su oštećivali svete smokve i, protivno zabrani, prodavali ili izvozili iz Atine smokve:figurativno: dostavljač, potkazivač, špi-jun, izdajnik, klevetnik, podlac, ucenji-vač; pr. sikofantski.

Reč Sikofant napisana unazad: tnafokis

Sikofant se sastoji od 8 slova.

Šta je Sikofant

На Ћирилици: (грч. сyкопхантес) у старој Атини: лице које је достављало властима оне који су оштећивали свете смокве и, противно забрани, продавали или извозили из Атине смокве: фиг. достављач, потказивач, шпи-јун, издајник, клеветник, подлац, уцењи-вач; пр. сикофантски.

Slično: 
Sikhazija med. gađenje, gnušanje, odvratnost....
Sikstinska Madona slik. čuvena Rafaelova slika Bogorodice, nazvana po tome što je na nj...
Sikstinska kapela papska kapela u Vatikanu, sagrađena 1473. za vreme Siksta IV, sa fre...
Sikspens ranije: engleski srebrn novac od 6 /teža, = 1/2 šilinga...
Sikofantizam dostav-ljaštvo, potkazivapggvo, klevetnipggvo, podlaštvo, ucenjivaš...
Sikofant u staroj Atini: lice koje je dostavljalo vlastima one koji su ošteć...
Sve reči na slovo s