Skip to main content

Sikstinska kapela značenje

Šta znači Sikstinska kapela

Na latinici: Definicija i značenje reči Sikstinska kapela papska kapela u Vatikanu, sagrađena 1473. za vreme Siksta IV, sa freskama Mikelanđelovim, rađenim 1508—1512; udruženje muzičara koje u toj kapeli izvodi, o velikim praznicima, visoku crkvenu muziku.

Reč Sikstinska kapela napisana unazad: alepak aksnitskis

Sikstinska kapela se sastoji od 17 slova.

Šta je Sikstinska kapela

На Ћирилици: папска капела у Ватикану, саграђена 1473. за време Сикста ИВ, са фрескама Микеланђеловим, рађеним 1508—1512; удружење музичара које у тој капели изводи, о великим празницима, високу црквену музику.

Slično: 
Sikhazija med. gađenje, gnušanje, odvratnost....
Sikstinska Madona slik. čuvena Rafaelova slika Bogorodice, nazvana po tome što je na nj...
Sikstinska kapela papska kapela u Vatikanu, sagrađena 1473. za vreme Siksta IV, sa fre...
Sikspens ranije: engleski srebrn novac od 6 /teža, = 1/2 šilinga...
Sikofantizam dostav-ljaštvo, potkazivapggvo, klevetnipggvo, podlaštvo, ucenjivaš...
Sikofant u staroj Atini: lice koje je dostavljalo vlastima one koji su ošteć...
Sve reči na slovo S