Skip to main content

šikanirati značenje

Šta znači šikanirati

Na latinici: Definicija i značenje reči šikanirati (fr. chicaner) kinjiti, stvarati kome teškoće iz pakosti, zlonamerno uznemiravati.

Reč šikanirati napisana unazad: itarinakiš

šikanirati se sastoji od 10 slova.

Šta je šikanirati

На Ћирилици: (фр. цхицанер) кињити, стварати коме тешкоће из пакости, злонамерно узнемиравати.

Slično: 
šikanirati kinjiti, stvarati kome teškoće iz pakosti, zlonamerno uznemiravati....
šikana zloba, kinjenje, zlonamerno stvaranje teškoća, neprijatnost stvorena...
šik pl. ukusan, lep, pristao, svid-ljiv, dopadljiv, pomodan; im. lep spo...
Sve reči na slovo sh