Skip to main content

šikanirati značenje

šta znači šikanirati

Na latinici: Definicija i značenje reči šikanirati (fr. chicaner) kinjiti, stvarati kome teškoće iz pakosti, zlonamerno uznemiravati.

Reč šikanirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. цхицанер) кињити, стварати коме тешкоће из пакости, злонамерно узнемиравати.


Sikhazija med. gađenje, gnušanje, odvratnost....
Sikstinska Madona slik. čuvena Rafaelova slika Bogorodice, nazvana po tome što je na nj...
Sikstinska kapela papska kapela u Vatikanu, sagrađena 1473. za vreme Siksta IV, sa fre...
Sikspens ranije: engleski srebrn novac od 6 /teža, = 1/2 šilinga...
Sikofantizam dostav-ljaštvo, potkazivapggvo, klevetnipggvo, podlaštvo, ucenjivaš...
Sikofant u staroj Atini: lice koje je dostavljalo vlastima one koji su ošteć...
Sve reči na slovo s