Skip to main content

Sikativav značenje

Šta znači Sikativav

Na latinici: Definicija i značenje reči Sikativav (latinski siccativus) koji suši, koji zasušuje, zasušujući.

Reč Sikativav napisana unazad: vavitakis

Sikativav se sastoji od 9 slova.

Šta je Sikativav

На Ћирилици: (лат. сиццативус) који суши, који засушује, засушујући.

Slično: 
Sikhazija med. gađenje, gnušanje, odvratnost....
Sikstinska Madona slik. čuvena Rafaelova slika Bogorodice, nazvana po tome što je na nj...
Sikstinska kapela papska kapela u Vatikanu, sagrađena 1473. za vreme Siksta IV, sa fre...
Sikspens ranije: engleski srebrn novac od 6 /teža, = 1/2 šilinga...
Sikofantizam dostav-ljaštvo, potkazivapggvo, klevetnipggvo, podlaštvo, ucenjivaš...
Sikofant u staroj Atini: lice koje je dostavljalo vlastima one koji su ošteć...
Sve reči na slovo s