Skip to main content

Sikoma značenje

Šta znači Sikoma

Na latinici: Definicija i značenje reči Sikoma (od grčke reči: sukon)medicina: smokvasta bradavica; lišajasta ogrubelost očnih kapaka, čija je unutarnja strana posuta grudvica-ma sličnim smokvinim zrncima.

Reč Sikoma napisana unazad: amokis

Sikoma se sastoji od 6 slova.

Šta je Sikoma

На Ћирилици: (грч. сукон) мед. смокваста брадавица; лишајаста огрубелост очних капака, чија је унутарња страна посута грудвица-ма сличним смоквиним зрнцима.

Slično: 
Sikhazija med. gađenje, gnušanje, odvratnost....
Sikstinska Madona slik. čuvena Rafaelova slika Bogorodice, nazvana po tome što je na nj...
Sikstinska kapela papska kapela u Vatikanu, sagrađena 1473. za vreme Siksta IV, sa fre...
Sikspens ranije: engleski srebrn novac od 6 /teža, = 1/2 šilinga...
Sikofantizam dostav-ljaštvo, potkazivapggvo, klevetnipggvo, podlaštvo, ucenjivaš...
Sikofant u staroj Atini: lice koje je dostavljalo vlastima one koji su ošteć...
Sve reči na slovo s