Skip to main content

Sikomantija značenje

Šta znači Sikomantija

Na latinici: Definicija i značenje reči Sikomantija (od grčke reči: sukon, mantela gatanje, predskazivanje) gatanje, proricanje iz smokvinog lišća.

Reč Sikomantija napisana unazad: ajitnamokis

Sikomantija se sastoji od 11 slova.

Šta je Sikomantija

На Ћирилици: (грч. сукон, мантела гатање, предсказивање) гатање, прорицање из смоквиног лишћа.

Slično: 
Sikhazija med. gađenje, gnušanje, odvratnost....
Sikstinska Madona slik. čuvena Rafaelova slika Bogorodice, nazvana po tome što je na nj...
Sikstinska kapela papska kapela u Vatikanu, sagrađena 1473. za vreme Siksta IV, sa fre...
Sikspens ranije: engleski srebrn novac od 6 /teža, = 1/2 šilinga...
Sikofantizam dostav-ljaštvo, potkazivapggvo, klevetnipggvo, podlaštvo, ucenjivaš...
Sikofant u staroj Atini: lice koje je dostavljalo vlastima one koji su ošteć...
Sve reči na slovo s