Skip to main content

Sikomora značenje

Šta znači Sikomora

Na latinici: Definicija i značenje reči Sikomora (od grčke reči: sykdmoron) bat. divlja misir-ska smokva i njen plod (od njenog drveta stari Egipćani pravili su sarkofage).

Reč Sikomora napisana unazad: aromokis

Sikomora se sastoji od 8 slova.

Šta je Sikomora

На Ћирилици: (грч. сyкдморон) бат. дивља мисир-ска смоква и њен плод (од њеног дрвета стари Египћани правили су саркофаге).

Slično: 
Sikhazija med. gađenje, gnušanje, odvratnost....
Sikstinska Madona slik. čuvena Rafaelova slika Bogorodice, nazvana po tome što je na nj...
Sikstinska kapela papska kapela u Vatikanu, sagrađena 1473. za vreme Siksta IV, sa fre...
Sikspens ranije: engleski srebrn novac od 6 /teža, = 1/2 šilinga...
Sikofantizam dostav-ljaštvo, potkazivapggvo, klevetnipggvo, podlaštvo, ucenjivaš...
Sikofant u staroj Atini: lice koje je dostavljalo vlastima one koji su ošteć...
Sve reči na slovo s