Skip to main content

Sikozis značenje

Šta znači Sikozis

Na latinici: Definicija i značenje reči Sikozis (od grčke reči: sukon zrela smokva; smokvasta bradavica)medicina: stvaranje smokvastih bradavica; bolest smokvastih bradavica; smokvast mladež.

Reč Sikozis napisana unazad: sizokis

Sikozis se sastoji od 7 slova.

Šta je Sikozis

На Ћирилици: (грч. сукон зрела смоква; смокваста брадавица) мед. стварање смоквастих брадавица; болест смоквастих брадавица; смокваст младеж.

Slično: 
Sikhazija med. gađenje, gnušanje, odvratnost....
Sikstinska Madona slik. čuvena Rafaelova slika Bogorodice, nazvana po tome što je na nj...
Sikstinska kapela papska kapela u Vatikanu, sagrađena 1473. za vreme Siksta IV, sa fre...
Sikspens ranije: engleski srebrn novac od 6 /teža, = 1/2 šilinga...
Sikofantizam dostav-ljaštvo, potkazivapggvo, klevetnipggvo, podlaštvo, ucenjivaš...
Sikofant u staroj Atini: lice koje je dostavljalo vlastima one koji su ošteć...
Sve reči na slovo s