Skip to main content

Silaža značenje

Šta znači Silaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Silaža (iš. silo ambar) 1. ukiseljena zelena stočna hrana, čije ukiseljavanje izazivaju naročite bakterije; spravlja se od zelenih biljaka koje sadrže dosta šećera (zeleni kukuruz, repa, seme suncokreta, sirak, komine i dr.). silaža (fr. sillage) 2. mor. brzina broda.

Reč Silaža napisana unazad: ažalis

Silaža se sastoji od 6 slova.

Šta je Silaža

На Ћирилици: (иш. сило амбар) 1. укисељена зелена сточна храна, чије укисељавање изазивају нарочите бактерије; справља се од зелених биљака које садрже доста шећера (зелени кукуруз, репа, семе сунцокрета, сирак, комине и др.). силажа (фр. силлаге) 2. мор. брзина брода.

Slično: 
Silfide pl. ženski vazdušni duhovi, vile; fig. nežne i ljupke žene. ...
Silurski period geol. slojevi u razvitku Zemljine kore koji su se obrazovali posle ka...
Silueta slika oblika, lica i dr. izrađena sa strane po senci, profil , slik...
Silskin krzno izrađene od kože morskog psa, ili morskog medveda; vrsta fino...
Silos 1. vrsta starogrčkih sati-ričnih pesama u kojima su ismevane izreke ...
Silometar mor. sprava za merenje brzine brodova....
Sve reči na slovo s