Skip to main content

Silfide značenje

Šta znači Silfide

Na latinici: Definicija i značenje reči Silfide pl. ženski vazdušni duhovi, vile;figurativno: nežne i ljupke žene.

Reč Silfide napisana unazad: ediflis

Silfide se sastoji od 7 slova.

Šta je Silfide

На Ћирилици: пл. женски ваздушни духови, виле; фиг. нежне и љупке жене.

Slično: 
Silfide pl. ženski vazdušni duhovi, vile; fig. nežne i ljupke žene. ...
Silurski period geol. slojevi u razvitku Zemljine kore koji su se obrazovali posle ka...
Silueta slika oblika, lica i dr. izrađena sa strane po senci, profil , slik...
Silskin krzno izrađene od kože morskog psa, ili morskog medveda; vrsta fino...
Silos 1. vrsta starogrčkih sati-ričnih pesama u kojima su ismevane izreke ...
Silometar mor. sprava za merenje brzine brodova....
Sve reči na slovo s