Skip to main content

Silos značenje

Šta znači Silos

Na latinici: Definicija i značenje reči Silos (od grčke reči: sillos) 1. vrsta starogrčkih sati-ričnih pesama u kojima su ismevane izreke čuvenih filozofa a stihovi velikih pesnika primenjivani, u podrugljivom smislu, na druge predmete.

Reč Silos napisana unazad: solis

Silos se sastoji od 5 slova.

Šta je Silos

На Ћирилици: (грч. силлос) 1. врста старогрчких сати-ричних песама у којима су исмеване изреке чувених филозофа а стихови великих песника примењивани, у подругљивом смислу, на друге предмете.

Slično: 
Silfide pl. ženski vazdušni duhovi, vile; fig. nežne i ljupke žene. ...
Silurski period geol. slojevi u razvitku Zemljine kore koji su se obrazovali posle ka...
Silueta slika oblika, lica i dr. izrađena sa strane po senci, profil , slik...
Silskin krzno izrađene od kože morskog psa, ili morskog medveda; vrsta fino...
Silos 1. vrsta starogrčkih sati-ričnih pesama u kojima su ismevane izreke ...
Silometar mor. sprava za merenje brzine brodova....
Sve reči na slovo s