Skip to main content

Silskin značenje

Šta znači Silskin

Na latinici: Definicija i značenje reči Silskin (eng. sealskin) krzno izrađene od kože morskog psa, ili morskog medveda; vrsta finog svilenog pliša izrađenog slično ovome krznu (kod nas uobičajeno: siliskin).

Reč Silskin napisana unazad: nikslis

Silskin se sastoji od 7 slova.

Šta je Silskin

На Ћирилици: (енг. сеалскин) крзно израђене од коже морског пса, или морског медведа; врста финог свиленог плиша израђеног слично овоме крзну (код нас уобичајено: силискин).

Slično: 
Silfide pl. ženski vazdušni duhovi, vile; fig. nežne i ljupke žene. ...
Silurski period geol. slojevi u razvitku Zemljine kore koji su se obrazovali posle ka...
Silueta slika oblika, lica i dr. izrađena sa strane po senci, profil , slik...
Silskin krzno izrađene od kože morskog psa, ili morskog medveda; vrsta fino...
Silos 1. vrsta starogrčkih sati-ričnih pesama u kojima su ismevane izreke ...
Silometar mor. sprava za merenje brzine brodova....
Sve reči na slovo s