Skip to main content

Silen značenje

Šta znači Silen

Na latinici: Definicija i značenje reči Silen (od grčke reči: Seilenos, latinski Silenus) kit. vaspitan i pratilac Bahov, predstavljan sa debelim trbuhom i ćelav, pijan i na magarcu; simbol pijanstva.

Reč Silen napisana unazad: nelis

Silen se sastoji od 5 slova.

Šta je Silen

На Ћирилици: (грч. Сеиленос, лат. Силенус) кит. васпитан и пратилац Бахов, представљан са дебелим трбухом и ћелав, пијан и на магарцу; симбол пијанства.

Slično: 
Silfide pl. ženski vazdušni duhovi, vile; fig. nežne i ljupke žene. ...
Silurski period geol. slojevi u razvitku Zemljine kore koji su se obrazovali posle ka...
Silueta slika oblika, lica i dr. izrađena sa strane po senci, profil , slik...
Silskin krzno izrađene od kože morskog psa, ili morskog medveda; vrsta fino...
Silos 1. vrsta starogrčkih sati-ričnih pesama u kojima su ismevane izreke ...
Silometar mor. sprava za merenje brzine brodova....
Sve reči na slovo S