Skip to main content

Silencijari značenje

Šta znači Silencijari

Na latinici: Definicija i značenje reči Silencijari (latinski silentiarii) pl. ćutalice; vrsta viših službenika na dvoru grčkih careva, tajni savetnici; katolički kaluđeri koji su se zavetovali da će večno ćutati, npr. trapista.

Reč Silencijari napisana unazad: irajicnelis

Silencijari se sastoji od 11 slova.

Šta je Silencijari

На Ћирилици: (лат. силентиарии) пл. ћуталице; врста виших службеника на двору грчких царева, тајни саветници; католички калуђери који су се заветовали да ће вечно ћутати, нпр. траписта.

Slično: 
Silfide pl. ženski vazdušni duhovi, vile; fig. nežne i ljupke žene. ...
Silurski period geol. slojevi u razvitku Zemljine kore koji su se obrazovali posle ka...
Silueta slika oblika, lica i dr. izrađena sa strane po senci, profil , slik...
Silskin krzno izrađene od kože morskog psa, ili morskog medveda; vrsta fino...
Silos 1. vrsta starogrčkih sati-ričnih pesama u kojima su ismevane izreke ...
Silometar mor. sprava za merenje brzine brodova....
Sve reči na slovo s