Skip to main content

Silencijum značenje

Šta znači Silencijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Silencijum (latinski silentium) tišina, ćutanje; kao zapovest: mirno! tiho!

Reč Silencijum napisana unazad: mujicnelis

Silencijum se sastoji od 10 slova.

Šta je Silencijum

На Ћирилици: (лат. силентиум) тишина, ћутање; као заповест: мирно! тихо!

Slično: 
Silfide pl. ženski vazdušni duhovi, vile; fig. nežne i ljupke žene. ...
Silurski period geol. slojevi u razvitku Zemljine kore koji su se obrazovali posle ka...
Silueta slika oblika, lica i dr. izrađena sa strane po senci, profil , slik...
Silskin krzno izrađene od kože morskog psa, ili morskog medveda; vrsta fino...
Silos 1. vrsta starogrčkih sati-ričnih pesama u kojima su ismevane izreke ...
Silometar mor. sprava za merenje brzine brodova....
Sve reči na slovo s