Skip to main content

Silepsis značenje

Šta znači Silepsis

Na latinici: Definicija i značenje reči Silepsis (od grčke reči: syllepsis)gramatika: obuhvatanje više predmeta jednom rečju; slivanje dvaju slogova u jedan; upotreba jednog predikata za više subjekata, koji pripada samo jednom.

Reč Silepsis napisana unazad: sispelis

Silepsis se sastoji od 8 slova.

Šta je Silepsis

На Ћирилици: (грч. сyллепсис) грам. обухватање више предмета једном речју; сливање двају слогова у један; употреба једног предиката за више субјеката, који припада само једном.

Slično: 
Silfide pl. ženski vazdušni duhovi, vile; fig. nežne i ljupke žene. ...
Silurski period geol. slojevi u razvitku Zemljine kore koji su se obrazovali posle ka...
Silueta slika oblika, lica i dr. izrađena sa strane po senci, profil , slik...
Silskin krzno izrađene od kože morskog psa, ili morskog medveda; vrsta fino...
Silos 1. vrsta starogrčkih sati-ričnih pesama u kojima su ismevane izreke ...
Silometar mor. sprava za merenje brzine brodova....
Sve reči na slovo s