Skip to main content

Silirati značenje

Šta znači Silirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Silirati (šp. silo ambar) ukiseljavati zelene biljke koje sadrže dosta šećera, u cilju spravljanje stočne hrane; v. silaža 1.

Reč Silirati napisana unazad: itarilis

Silirati se sastoji od 8 slova.

Šta je Silirati

На Ћирилици: (шп. сило амбар) укисељавати зелене биљке које садрже доста шећера, у циљу справљање сточне хране; в. силажа 1.

Slično: 
Silfide pl. ženski vazdušni duhovi, vile; fig. nežne i ljupke žene. ...
Silurski period geol. slojevi u razvitku Zemljine kore koji su se obrazovali posle ka...
Silueta slika oblika, lica i dr. izrađena sa strane po senci, profil , slik...
Silskin krzno izrađene od kože morskog psa, ili morskog medveda; vrsta fino...
Silos 1. vrsta starogrčkih sati-ričnih pesama u kojima su ismevane izreke ...
Silometar mor. sprava za merenje brzine brodova....
Sve reči na slovo s