Skip to main content

šiljbočiti značenje

Šta znači šiljbočiti

Na latinici: Definicija i značenje reči šiljbočiti (nem. Schildwache stehen) čuvati stražu, stražariti.

Reč šiljbočiti napisana unazad: itičobjliš

šiljbočiti se sastoji od 10 slova.

Šta je šiljbočiti

На Ћирилици: (нем. Сцхилдwацхе стехен) чувати стражу, стражарити.

Slično: 
šiljbočiti čuvati stražu, stražariti....
šiljbok straža; stražar....
šiling 1. engle-ska novčana jedinica, = 5 pensa = 1/20 funte sterlinga; 2....
šiler vrsta bledocrvenog vina, kominjak, ružica....
Silina majdan soli, solana....
Sve reči na slovo sh