Skip to main content

Silk-nankins značenje

Šta znači Silk-nankins

Na latinici: Definicija i značenje reči Silk-nankins (eng. silk-nankeens) pl. polusvileni nanking sa šarenim atlasastim prugama.

Reč Silk-nankins napisana unazad: sniknan-klis

Silk-nankins se sastoji od 12 slova.

Šta je Silk-nankins

На Ћирилици: (енг. силк-нанкеенс) пл. полусвилени нанкинг са шареним атласастим пругама.

Slično: 
Silfide pl. ženski vazdušni duhovi, vile; fig. nežne i ljupke žene. ...
Silurski period geol. slojevi u razvitku Zemljine kore koji su se obrazovali posle ka...
Silueta slika oblika, lica i dr. izrađena sa strane po senci, profil , slik...
Silskin krzno izrađene od kože morskog psa, ili morskog medveda; vrsta fino...
Silos 1. vrsta starogrčkih sati-ričnih pesama u kojima su ismevane izreke ...
Silometar mor. sprava za merenje brzine brodova....
Sve reči na slovo