Skip to main content

Silo značenje

Šta znači Silo

Na latinici: Definicija i značenje reči Silo (šp. silo) trap za žito (u Španiji); danas: veliki, moderno uređen, od betona izrađen ambar za žito i hranu; silos.

Reč Silo napisana unazad: olis

Silo se sastoji od 4 slova.

Šta je Silo

На Ћирилици: (шп. сило) трап за жито (у Шпанији); данас: велики, модерно уређен, од бетона израђен амбар за жито и храну; силос.

Slično: 
Silfide pl. ženski vazdušni duhovi, vile; fig. nežne i ljupke žene. ...
Silurski period geol. slojevi u razvitku Zemljine kore koji su se obrazovali posle ka...
Silueta slika oblika, lica i dr. izrađena sa strane po senci, profil , slik...
Silskin krzno izrađene od kože morskog psa, ili morskog medveda; vrsta fino...
Silos 1. vrsta starogrčkih sati-ričnih pesama u kojima su ismevane izreke ...
Silometar mor. sprava za merenje brzine brodova....
Sve reči na slovo s