Skip to main content

Silogistički značenje

Šta znači Silogistički

Na latinici: Definicija i značenje reči Silogistički (od grčke reči: syllogistikos) koji ima oblik logički pravilnog posrednog zaključka, koji pripada silogizmu.

Reč Silogistički napisana unazad: ikčitsigolis

Silogistički se sastoji od 12 slova.

Šta je Silogistički

На Ћирилици: (грч. сyллогистикос) који има облик логички правилног посредног закључка, који припада силогизму.

Slično: 
Silfide pl. ženski vazdušni duhovi, vile; fig. nežne i ljupke žene. ...
Silurski period geol. slojevi u razvitku Zemljine kore koji su se obrazovali posle ka...
Silueta slika oblika, lica i dr. izrađena sa strane po senci, profil , slik...
Silskin krzno izrađene od kože morskog psa, ili morskog medveda; vrsta fino...
Silos 1. vrsta starogrčkih sati-ričnih pesama u kojima su ismevane izreke ...
Silometar mor. sprava za merenje brzine brodova....
Sve reči na slovo s