Skip to main content

Silogistika značenje

Šta znači Silogistika

Na latinici: Definicija i značenje reči Silogistika (od grčke reči: syllogismds posredni zaključak) logika: nauka o izvođenju silogizama.

Reč Silogistika napisana unazad: akitsigolis

Silogistika se sastoji od 11 slova.

Šta je Silogistika

На Ћирилици: (грч. сyллогисмдс посредни закључак) лог. наука о извођењу силогизама.

Slično: 
Silfide pl. ženski vazdušni duhovi, vile; fig. nežne i ljupke žene. ...
Silurski period geol. slojevi u razvitku Zemljine kore koji su se obrazovali posle ka...
Silueta slika oblika, lica i dr. izrađena sa strane po senci, profil , slik...
Silskin krzno izrađene od kože morskog psa, ili morskog medveda; vrsta fino...
Silos 1. vrsta starogrčkih sati-ričnih pesama u kojima su ismevane izreke ...
Silometar mor. sprava za merenje brzine brodova....
Sve reči na slovo s