Skip to main content

Silogizam značenje

Šta znači Silogizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Silogizam (od grčke reči: syllogismos) logika: posredni zaključak, zaključak iz dva suda ili iz više sudova, npr. „Metali su elementi", „Gvožđe je metal", zaključak: „Gvožđe je elemenat".

Reč Silogizam napisana unazad: mazigolis

Silogizam se sastoji od 9 slova.

Šta je Silogizam

На Ћирилици: (грч. сyллогисмос) лог. посредни закључак, закључак из два суда или из више судова, нпр. „Метали су елементи", „Гвожђе је метал", закључак: „Гвожђе је елеменат".

Slično: 
Silfide pl. ženski vazdušni duhovi, vile; fig. nežne i ljupke žene. ...
Silurski period geol. slojevi u razvitku Zemljine kore koji su se obrazovali posle ka...
Silueta slika oblika, lica i dr. izrađena sa strane po senci, profil , slik...
Silskin krzno izrađene od kože morskog psa, ili morskog medveda; vrsta fino...
Silos 1. vrsta starogrčkih sati-ričnih pesama u kojima su ismevane izreke ...
Silometar mor. sprava za merenje brzine brodova....
Sve reči na slovo s