Skip to main content

Silogizirati značenje

Šta znači Silogizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Silogizirati (od grčke reči: syllogizomai) zaključiva-ti posredno, praviti (ili: izvoditi) posredne zaključke.

Reč Silogizirati napisana unazad: itarizigolis

Silogizirati se sastoji od 12 slova.

Šta je Silogizirati

На Ћирилици: (грч. сyллогизомаи) закључива-ти посредно, правити (или: изводити) посредне закључке.

Slično: 
Silfide pl. ženski vazdušni duhovi, vile; fig. nežne i ljupke žene. ...
Silurski period geol. slojevi u razvitku Zemljine kore koji su se obrazovali posle ka...
Silueta slika oblika, lica i dr. izrađena sa strane po senci, profil , slik...
Silskin krzno izrađene od kože morskog psa, ili morskog medveda; vrsta fino...
Silos 1. vrsta starogrčkih sati-ričnih pesama u kojima su ismevane izreke ...
Silometar mor. sprava za merenje brzine brodova....
Sve reči na slovo s