Skip to main content

Silograf značenje

Šta znači Silograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Silograf (od grčke reči: sfllos onaj koji podrugljivo prevrće očima, grapho pišem) pisac satiričnih pesama (silosa).

Reč Silograf napisana unazad: fargolis

Silograf se sastoji od 8 slova.

Šta je Silograf

На Ћирилици: (грч. сфллос онај који подругљиво преврће очима, грапхо пишем) писац сатиричних песама (силоса).

Slično: 
Silfide pl. ženski vazdušni duhovi, vile; fig. nežne i ljupke žene. ...
Silurski period geol. slojevi u razvitku Zemljine kore koji su se obrazovali posle ka...
Silueta slika oblika, lica i dr. izrađena sa strane po senci, profil , slik...
Silskin krzno izrađene od kože morskog psa, ili morskog medveda; vrsta fino...
Silos 1. vrsta starogrčkih sati-ričnih pesama u kojima su ismevane izreke ...
Silometar mor. sprava za merenje brzine brodova....
Sve reči na slovo s