Skip to main content

Spacijum značenje

šta znači Spacijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Spacijum (latinski spatium prostor; međupro-stor; rok) muz. prostor između dveju notnih linija; tip. veoma tanke olovne pločice za ispunjavanje prostora između reči.

Reč Spacijum sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. спатиум простор; међупро-стор; рок) муз. простор између двеју нотних линија; тип. веома танке оловне плочице за испуњавање простора између речи.


Spacionirati tip. umetati između reči tanke pločice, prorediti slova u reči, pr...
Spacijum muz. prostor između dveju notnih linija; tip. veoma tanke olovne plo...
Spahija 1. konjanik u nekadašnjoj turskoj vojsci; 2. veliki posednik zemlje,...
Spatula široka i pljosnata drvena lopatica, npr. slikarska ; med. metalna ...
Spartanci pl. stanovnici grada Sparte u staroj Grčkoj, čuveni po strogosti, ...
Spartakus čuveni rimski gladijator, poreklom Tračanin, vođa pobunjenih robova ...
Sve reči na slovo s