Skip to main content

Spartakus značenje

šta znači Spartakus

Na latinici: Definicija i značenje reči Spartakus (latinski Spartacus) čuveni rimski gladijator, poreklom Tračanin, vođa pobunjenih robova i gladijatora protiv Rimljana, pobedio više rimskih voj ski, poginuo 71. pre n. e. (predmet mnogih književnih i umetničkih dela).

Reč Spartakus sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. Спартацус) чувени римски гладијатор, пореклом Трачанин, вођа побуњених робова и гладијатора против Римљана, победио више римских вој ски, погинуо 71. пре н. е. (предмет многих књижевних и уметничких дела).


Spacionirati tip. umetati između reči tanke pločice, prorediti slova u reči, pr...
Spacijum muz. prostor između dveju notnih linija; tip. veoma tanke olovne plo...
Spahija 1. konjanik u nekadašnjoj turskoj vojsci; 2. veliki posednik zemlje,...
Spatula široka i pljosnata drvena lopatica, npr. slikarska ; med. metalna ...
Spartanci pl. stanovnici grada Sparte u staroj Grčkoj, čuveni po strogosti, ...
Spartakus čuveni rimski gladijator, poreklom Tračanin, vođa pobunjenih robova ...
Sve reči na slovo s