Skip to main content

Spatula značenje

šta znači Spatula

Na latinici: Definicija i značenje reči Spatula (od grčke reči: spade lopatica, latinski spatula) široka i pljosnata drvena lopatica, npr. slikarska (za metanje i razmazivanje boja); med. metalna lopatica za mazanje melemom.

Reč Spatula sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. спаде лопатица, лат. спатула) широка и пљосната дрвена лопатица, нпр. сликарска (за метање и размазивање боја); мед. метална лопатица за мазање мелемом.


Spacionirati tip. umetati između reči tanke pločice, prorediti slova u reči, pr...
Spacijum muz. prostor između dveju notnih linija; tip. veoma tanke olovne plo...
Spahija 1. konjanik u nekadašnjoj turskoj vojsci; 2. veliki posednik zemlje,...
Spatula široka i pljosnata drvena lopatica, npr. slikarska ; med. metalna ...
Spartanci pl. stanovnici grada Sparte u staroj Grčkoj, čuveni po strogosti, ...
Spartakus čuveni rimski gladijator, poreklom Tračanin, vođa pobunjenih robova ...
Sve reči na slovo s