Skip to main content

Spahija značenje

šta znači Spahija

Na latinici: Definicija i značenje reči Spahija (pere. sipahi) 1. konjanik u nekadašnjoj turskoj vojsci; 2. veliki posednik zemlje, veleposednik.

Reč Spahija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (пере. сипахи) 1. коњаник у некадашњој турској војсци; 2. велики поседник земље, велепоседник.


Spacionirati tip. umetati između reči tanke pločice, prorediti slova u reči, pr...
Spacijum muz. prostor između dveju notnih linija; tip. veoma tanke olovne plo...
Spahija 1. konjanik u nekadašnjoj turskoj vojsci; 2. veliki posednik zemlje,...
Spatula široka i pljosnata drvena lopatica, npr. slikarska ; med. metalna ...
Spartanci pl. stanovnici grada Sparte u staroj Grčkoj, čuveni po strogosti, ...
Spartakus čuveni rimski gladijator, poreklom Tračanin, vođa pobunjenih robova ...
Sve reči na slovo s