Skip to main content

Spacionirati značenje

šta znači Spacionirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Spacionirati (latinski spatium prostor među-prostor) tip. umetati (ili: umetnuti) između reči tanke pločice, prorediti slova u reči, proređivati slova u reči; pr. spa-cioniran.

Reč Spacionirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. спатиум простор међу-простор) тип. уметати (или: уметнути) између речи танке плочице, проредити слова у речи, проређивати слова у речи; пр. спа-циониран.


Spacionirati tip. umetati između reči tanke pločice, prorediti slova u reči, pr...
Spacijum muz. prostor između dveju notnih linija; tip. veoma tanke olovne plo...
Spahija 1. konjanik u nekadašnjoj turskoj vojsci; 2. veliki posednik zemlje,...
Spatula široka i pljosnata drvena lopatica, npr. slikarska ; med. metalna ...
Spartanci pl. stanovnici grada Sparte u staroj Grčkoj, čuveni po strogosti, ...
Spartakus čuveni rimski gladijator, poreklom Tračanin, vođa pobunjenih robova ...
Sve reči na slovo s