Skip to main content

špacirati značenje

Šta znači špacirati

Na latinici: Definicija i značenje reči špacirati (nem. spazieren) šetati, hodati; spacirati.

Reč špacirati napisana unazad: itaricapš

špacirati se sastoji od 9 slova.

Šta je špacirati

На Ћирилици: (нем. спазиерен) шетати, ходати; спацирати.

Slično: 
špacirati šetati, hodati; spacirati. ...
šparkasa štedionici; kutija u koju se meće novac štednje radi....
špargla bot. vilina metla ....
špalir 1. voj. postrojena vojnika u dva reda, jedan prema drugom okrenutih...
špajz ostava, mesto za ostavljanje jela....
špageta dugi rezanci, makaroni koji nisu šuplji....
Sve reči na slovo sh