Skip to main content

špagat značenje

šta znači špagat

Na latinici: Definicija i značenje reči špagat (nod grčke reči: spangos,od italijanske reči: spaghetto,od nemačke reči: Spagat) uzica, kanap.

Reč špagat sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (нгрч. спангос, итал. спагхетто, нем. Спагат) узица, канап.


Spacionirati tip. umetati između reči tanke pločice, prorediti slova u reči, pr...
Spacijum muz. prostor između dveju notnih linija; tip. veoma tanke olovne plo...
Spahija 1. konjanik u nekadašnjoj turskoj vojsci; 2. veliki posednik zemlje,...
Spatula široka i pljosnata drvena lopatica, npr. slikarska ; med. metalna ...
Spartanci pl. stanovnici grada Sparte u staroj Grčkoj, čuveni po strogosti, ...
Spartakus čuveni rimski gladijator, poreklom Tračanin, vođa pobunjenih robova ...
Sve reči na slovo s