Skip to main content

špageta značenje

Šta znači špageta

Na latinici: Definicija i značenje reči špageta (ital. spaghetti) dugi rezanci, makaroni koji nisu šuplji.

Reč špageta napisana unazad: ategapš

špageta se sastoji od 7 slova.

Šta je špageta

На Ћирилици: (итал. спагхетти) дуги резанци, макарони који нису шупљи.

Slično: 
špacirati šetati, hodati; spacirati. ...
šparkasa štedionici; kutija u koju se meće novac štednje radi....
špargla bot. vilina metla ....
špalir 1. voj. postrojena vojnika u dva reda, jedan prema drugom okrenutih...
špajz ostava, mesto za ostavljanje jela....
špageta dugi rezanci, makaroni koji nisu šuplji....
Sve reči na slovo sh