Skip to main content

špalir značenje

šta znači špalir

Na latinici: Definicija i značenje reči špalir (ital. spalliera,od nemačke reči: Spalier) 1. vojska: postrojena vojnika u dva reda, jedan prema drugom okrenutih licem, sa slobodnim prostorom između njih, kojim prolazi neka velika ličnost, kojoj se time odaje počast; pravi se pri vojnim paradama i zvaničnim dočecima; 2. red voćaka pored zida ili ograde, osmanluk.

Reč špalir sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. спаллиера, нем. Спалиер) 1. вој. постројена војника у два реда, један према другом окренутих лицем, са слободним простором између њих, којим пролази нека велика личност, којој се тиме одаје почаст; прави се при војним парадама и званичним дочецима; 2. ред воћака поред зида или ограде, османлук.


Spacionirati tip. umetati između reči tanke pločice, prorediti slova u reči, pr...
Spacijum muz. prostor između dveju notnih linija; tip. veoma tanke olovne plo...
Spahija 1. konjanik u nekadašnjoj turskoj vojsci; 2. veliki posednik zemlje,...
Spatula široka i pljosnata drvena lopatica, npr. slikarska ; med. metalna ...
Spartanci pl. stanovnici grada Sparte u staroj Grčkoj, čuveni po strogosti, ...
Spartakus čuveni rimski gladijator, poreklom Tračanin, vođa pobunjenih robova ...
Sve reči na slovo s