Skip to main content

špargla značenje

šta znači špargla

Na latinici: Definicija i značenje reči špargla (od latinske reči: Asparagus officinalis,od nemačke reči: Spargel)botanika: vilina metla (dugovečna biljka, veoma cenjena kao povrće).

Reč špargla sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нлат. Аспарагус оффициналис, нем. Спаргел) бот. вилина метла (дуговечна биљка, веома цењена као поврће).


Spacionirati tip. umetati između reči tanke pločice, prorediti slova u reči, pr...
Spacijum muz. prostor između dveju notnih linija; tip. veoma tanke olovne plo...
Spahija 1. konjanik u nekadašnjoj turskoj vojsci; 2. veliki posednik zemlje,...
Spatula široka i pljosnata drvena lopatica, npr. slikarska ; med. metalna ...
Spartanci pl. stanovnici grada Sparte u staroj Grčkoj, čuveni po strogosti, ...
Spartakus čuveni rimski gladijator, poreklom Tračanin, vođa pobunjenih robova ...
Sve reči na slovo s