Skip to main content

šparkasa značenje

šta znači šparkasa

Na latinici: Definicija i značenje reči šparkasa (nem. Sparkasse) štedionici; kutija u koju se meće novac štednje radi.

Reč šparkasa sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нем. Спаркассе) штедионици; кутија у коју се меће новац штедње ради.


Spacionirati tip. umetati između reči tanke pločice, prorediti slova u reči, pr...
Spacijum muz. prostor između dveju notnih linija; tip. veoma tanke olovne plo...
Spahija 1. konjanik u nekadašnjoj turskoj vojsci; 2. veliki posednik zemlje,...
Spatula široka i pljosnata drvena lopatica, npr. slikarska ; med. metalna ...
Spartanci pl. stanovnici grada Sparte u staroj Grčkoj, čuveni po strogosti, ...
Spartakus čuveni rimski gladijator, poreklom Tračanin, vođa pobunjenih robova ...
Sve reči na slovo s