Skip to main content

Tabak značenje

Šta znači Tabak

Na latinici: Definicija i značenje reči Tabak (arap. tabaq,od turske reči: tabak) 1. komad hartije razne veličine sa dva lista; štamparski tabak list hartije koji ispresavijan daje 16 štampanih strana razne veličine; autorski tabak štampana hartija sa ZO 000 štamparski^ slova i drugih znakova. tabak (šp. tabaco,od italijanske reči: tabacco,od francuske reči: tabac,od nemačke reči: Tabak) 2. biljka za pušenje i ušmr-kivanje, duvan (nazvana po pokrajini Ta-bako u St. Domingu, gde je 1496. najpre nađena; po nekima, reč tabako znači, u jeziku ostrva Haiti, posudu iz koje su urođenici pušili).

Reč Tabak napisana unazad: kabat

Tabak se sastoji od 5 slova.

Šta je Tabak

На Ћирилици: (арап. табаq, тур. табак) 1. комад хартије разне величине са два листа; штампарски табак лист хартије који испресавијан даје 16 штампаних страна разне величине; ауторски табак штампана хартија са ЗО 000 штампарски^ слова и других знакова. табак (шп. табацо, итал. табаццо, фр. табац, нем. Табак) 2. биљка за пушење и ушмр-кивање, дуван (названа по покрајини Та-бако у Ст. Домингу, где је 1496. најпре нађена; по некима, реч табако значи, у језику острва Хаити, посуду из које су урођеници пушили).

Slično: 
Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina sa šarenim ...
Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crvenomrke tečn...
Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putujući trgovc...
Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: označavan...
Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....
Sve reči na slovo t