Skip to main content

Tabak

Šta znači Tabak


Tabak značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Tabak (od arapske reči: tabaq, od turske reči: tabak) 1. komad hartije razne veličine sa dva lista; štamparski tabak list hartije koji ispresavijan daje 16 štampanih strana razne veličine; autorski tabak štampana hartija sa ZO 000 štamparski^ slova i drugih znakova. (od španske reči: tabaco, od italijanske reči: tabacco, od francuske reči: tabac, od nemačke reči: Tabak) 2. biljka za pušenje i ušmrkivanje, duvan (nazvana po pokrajini Tabako u St. Domingu, gde je 1496. najpre nađena; po nekima, reč tabako znači, u jeziku ostrva Haiti, posudu iz koje su urođenici pušili).

Reč Tabak napisana unazad: kabat

Tabak se sastoji od 5 slova.

sta je Tabak

Slično:
Šta znači Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina s...
Šta znači Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crveno...
Šta znači Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Šta znači Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putuju...
Šta znači Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: ...
Šta znači Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....