Skip to main content

Taburet značenje

šta znači Taburet

Na latinici: Definicija i značenje reči Taburet (fr. tabouret,od španske reči: taborete) stolica bez naslona; klupica za noge (pri sedenju); floretna tkanina sa šarenim cvetovima

Reč Taburet sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. табоурет, шп. таборете) столица без наслона; клупица за ноге (при седењу); флоретна тканина са шареним цветовима


Tabloid Novine, obično manjeg formata, koje često objavljuju senzacionalističk...
Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina sa šarenim ...
Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crvenomrke tečn...
Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putujući trgovc...
Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: označavan...
Sve reči na slovo t