Skip to main content

Tabun 1.

Šta znači Tabun 1.


Tabun 1. značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Tabun 1. (rus. tabun) velika ergela konja u stenama Rusije.

Reč Tabun 1. napisana unazad: .1 nubat

Tabun 1. se sastoji od 8 slova.

sta je Tabun 1.

Slično:
Šta znači Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina s...
Šta znači Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crveno...
Šta znači Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Šta znači Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putuju...
Šta znači Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: ...
Šta znači Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....