Skip to main content

Tabun 1. značenje

Šta znači Tabun 1.

Na latinici: Definicija i značenje reči Tabun 1. (rus. tabun) velika ergela konja u stenama Rusije.

Reč Tabun 1. napisana unazad: .1 nubat

Tabun 1. se sastoji od 8 slova.

Šta je Tabun 1.

На Ћирилици: (рус. табун) велика ергела коња у стенама Русије.

Slično: 
Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina sa šarenim ...
Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crvenomrke tečn...
Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putujući trgovc...
Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: označavan...
Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....
Sve reči na slovo