Skip to main content

Tabloid značenje

šta znači Tabloid

Na latinici: Definicija i značenje reči Tabloid Novine, obično manjeg formata, koje često objavljuju senzacionalističke i nedovoroljno proverene vesti.

Reč Tabloid sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: Новине, обично мањег формата, које често објављују сензационалистичке и недоворољно проверене вести.


Tabloid Novine, obično manjeg formata, koje često objavljuju senzacionalističk...
Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina sa šarenim ...
Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crvenomrke tečn...
Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putujući trgovc...
Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: označavan...
Sve reči na slovo t