Skip to main content

Tabun 2.

Šta znači Tabun 2.


Tabun 2. značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Tabun 2. (eng. tabun) dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crvenomrke tečnosti, čiji miris podseća na miris krušaka; pronađen 1944, ali nije upotrebljen u ratu.

Reč Tabun 2. napisana unazad: .2 nubat

Tabun 2. se sastoji od 8 slova.

sta je Tabun 2.

Slično:
Šta znači Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina s...
Šta znači Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crveno...
Šta znači Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Šta znači Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putuju...
Šta znači Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: ...
Šta znači Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....