Skip to main content

Tabun 2. značenje

šta znači Tabun 2.

Na latinici: Definicija i značenje reči Tabun 2. (eng. tabun) dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crvenomrke tečnosti, čiji miris podseća na miris krušaka; pronađen 1944, ali nije upotrebljen u ratu.

Reč Tabun 2. sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (енг. табун) дуготрајни бојни отров из групе трилона; има изглед црвеномрке течности, чији мирис подсећа на мирис крушака; пронађен 1944, али није употребљен у рату.


Tabloid Novine, obično manjeg formata, koje često objavljuju senzacionalističk...
Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina sa šarenim ...
Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crvenomrke tečn...
Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putujući trgovc...
Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: označavan...
Sve reči na slovo t