Skip to main content

Tabulatura

Šta znači Tabulatura


Tabulatura značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Tabulatura (od latinske reči: tabulatura) najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: označavanje tonova slovima i brojkama mesto notama

Reč Tabulatura napisana unazad: arutalubat

Tabulatura se sastoji od 10 slova.

sta je Tabulatura

Slično:
Šta znači Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina s...
Šta znači Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crveno...
Šta znači Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Šta znači Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putuju...
Šta znači Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: ...
Šta znači Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....