Skip to main content

Tabulatura značenje

šta znači Tabulatura

Na latinici: Definicija i značenje reči Tabulatura (od latinske reči: tabulatura) najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: označavanje tonova slovima i brojkama mesto notama

Reč Tabulatura sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. табулатура) најтачнији ред и правилност; муз. на неким инструментима: означавање тонова словима и бројкама место нотама


Tabloid Novine, obično manjeg formata, koje često objavljuju senzacionalističk...
Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina sa šarenim ...
Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crvenomrke tečn...
Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putujući trgovc...
Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: označavan...
Sve reči na slovo t