Skip to main content

Tabakera

Šta znači Tabakera


Tabakera značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Tabakera (od francuske reči: tabac duvan, tabatiere) kutija za duvan, cigarete ili burmut (kožna, drvena ili metalna)

Reč Tabakera napisana unazad: arekabat

Tabakera se sastoji od 8 slova.

sta je Tabakera

Slično:
Šta znači Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina s...
Šta znači Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crveno...
Šta znači Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Šta znači Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putuju...
Šta znači Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: ...
Šta znači Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....