Skip to main content

Tabakera značenje

Šta znači Tabakera

Na latinici: Definicija i značenje reči Tabakera (fr. tabac duvan, tabatiere) kutija za duvan, cigarete ili burmut (kožna, drvena ili metalna).

Reč Tabakera napisana unazad: arekabat

Tabakera se sastoji od 8 slova.

Šta je Tabakera

На Ћирилици: (фр. табац дуван, табатиере) кутија за дуван, цигарете или бурмут (кожна, дрвена или метална).

Slično: 
Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina sa šarenim ...
Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crvenomrke tečn...
Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putujući trgovc...
Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: označavan...
Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....
Sve reči na slovo t