Skip to main content

Tabakoza

Šta znači Tabakoza


Tabakoza značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Tabakoza (od latinske reči: tabacosis) medicina: bolest radnika u fabrikama duvana koja dolazi od udisanja duvanske prašine.

Reč Tabakoza napisana unazad: azokabat

Tabakoza se sastoji od 8 slova.

sta je Tabakoza

Slično:
Šta znači Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina s...
Šta znači Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crveno...
Šta znači Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Šta znači Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putuju...
Šta znači Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: ...
Šta znači Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....