Skip to main content

Taban

Šta znači Taban


Taban značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Taban (od turske reči: taban ravan) donja strana stopala.

Reč Taban napisana unazad: nabat

Taban se sastoji od 5 slova.

sta je Taban

Slično:
Šta znači Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina s...
Šta znači Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crveno...
Šta znači Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Šta znači Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putuju...
Šta znači Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: ...
Šta znači Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....