Skip to main content

Taban značenje

Šta znači Taban

Na latinici: Definicija i značenje reči Taban (tur. taban ravan) donja strana stopala.

Reč Taban napisana unazad: nabat

Taban se sastoji od 5 slova.

Šta je Taban

На Ћирилици: (тур. табан раван) доња страна стопала.

Slično: 
Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina sa šarenim ...
Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crvenomrke tečn...
Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putujući trgovc...
Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: označavan...
Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....
Sve reči na slovo t