Skip to main content

Tabardiljo značenje

Šta znači Tabardiljo

Na latinici: Definicija i značenje reči Tabardiljo (šp. tabardillo) šarlahna groznica u Južnoj Americi.

Reč Tabardiljo napisana unazad: ojlidrabat

Tabardiljo se sastoji od 10 slova.

Šta je Tabardiljo

На Ћирилици: (шп. табардилло) шарлахна грозница у Јужној Америци.

Slično: 
Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina sa šarenim ...
Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crvenomrke tečn...
Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putujući trgovc...
Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: označavan...
Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....
Sve reči na slovo t