Skip to main content

Tabardiljo

Šta znači Tabardiljo


Tabardiljo značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Tabardiljo (od španske reči: tabardillo) šarlahna groznica u Južnoj Americi.

Reč Tabardiljo napisana unazad: ojlidrabat

Tabardiljo se sastoji od 10 slova.

sta je Tabardiljo

Slično:
Šta znači Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina s...
Šta znači Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crveno...
Šta znači Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Šta znači Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putuju...
Šta znači Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: ...
Šta znači Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....