Skip to main content

Tabela značenje

Šta znači Tabela

Na latinici: Definicija i značenje reči Tabela (latinski tabella) pločica, tablica, pre-gledna tablica, skrižaljka, pregledno sređen spisak (grafički ili u brojkama), npr. genealoške, istorijske, hronološke tablice.

Reč Tabela napisana unazad: alebat

Tabela se sastoji od 6 slova.

Šta je Tabela

На Ћирилици: (лат. табелла) плочица, таблица, пре-гледна таблица, скрижаљка, прегледно сређен списак (графички или у бројкама), нпр. генеалошке, историјске, хронолошке таблице.

Slično: 
Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina sa šarenim ...
Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crvenomrke tečn...
Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putujući trgovc...
Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: označavan...
Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....
Sve reči na slovo t