Skip to main content

Tabela

Šta znači Tabela


Tabela značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Tabela (latinski tabella) pločica, tablica, pregledna tablica, skrižaljka, pregledno sređen spisak (grafički ili u brojkama), npr. genealoške, istorijske, hronološke tablice.

Reč Tabela napisana unazad: alebat

Tabela se sastoji od 6 slova.

sta je Tabela

Slično:
Šta znači Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina s...
Šta znači Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crveno...
Šta znači Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Šta znači Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putuju...
Šta znači Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: ...
Šta znači Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....